Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

ES IR VALSTYBĖS PARAMA TURIZMUI (REGIONŲ PROJEKTŲ PLANAVIMAS)


„Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“

Galimi pareiškėjai: apskričių viršininkų administracijos, savivaldybių biudžetinės įstaigos, viešieji juridiniai asmenys, kurių nors vienas dalyvis yra valstybė ar savivaldybės

Kompensuojama iki 85% tinkamų išlaidų, nuo 100.000 Lt iki 1.000.000 Lt paramos projektui

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

 • Statybos, rekonstravimo, remonto, griovimo, inžinerinių tinklų ir įrenginių montavimo bei susijusios išlaidos
 • Su kultūros paveldo objektų pritaikymui turizmui atliekamų tvarkomųjų statybos darbų, inžinerinių tinklų ir įrenginių montavimu susijusios išlaidos
 • Įrangos ir įrenginių įsigijimo išlaidos
 • Objektų, infrastruktūros ir įrenginių projektavimo darbai, projekto ekspertizė
 • Statybos, rekonstravimo, remonto, įrengimo ir įrangos montavimo techninės priežiūros darbai
 • Statinio, infrastruktūros ir įrenginių projektavimo vykdymo priežiūra
 • Kultūros paveldo objektų pritaikymo turizmui atliekamų tvarkomųjų statybos darbų, inžinerinių tinklų, įrenginių įrengimo ir įrangos montavimo bei kitų darbų techninės priežiūros išlaidos
 • Su pritaikymu turizmui susijusių projektų vykdymo priežiūros išlaidos
 • Su turizmo paslaugų (produktų) rinkodara susijusių paslaugų įsigijimas
 • Išlaidos projektą administruojančių asmenų darbo užmokesčiui
 • Projekto administravimo paslaugų teikimo išlaidos, kai projektui ar atskiroms jo veikloms administruoti samdomas išorinis paslaugos teikėjas
 • Išlaidos informavimo ir viešinimo priemonėms įgyvendinti
 • Projekto lėšų panaudojimo patikrinimo paslaugų (audito) pirkimo išlaidos

 

Projektai atrenkami regionų projektų planavimo būdu

Reikalingas pateikti investicinis (investicijų) projektas