Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

ES IR VALSTYBĖS PARAMA turizmui (privačioms įmonėms)

 

„Turizmo paslaugų/produktų, įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas“

Galimi pareiškėjai: privatieji juridiniai asmenys

Kompensuojama iki 50-65% tinkamų išlaidų, nuo 200.000 Lt iki 10.000.000 Lt paramos projektui

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

  • Statybos, rekonstravimo, remonto, griovimo, inžinerinių tinklų ir įrenginių montavimo bei susijusios išlaidos
  • Su kultūros paveldo objektų pritaikymu turizmui atliekamų tvarkomųjų statybos darbų, inžinerinių tinklų ir įrenginių montavimu susijusios išlaidos
  • Standartinės programinės įrangos esančios rinkoje įsigijimas, įskaitant jos programavimą ir (ar) konfigūravimą
  • Patentų, licencijų įsigijimas
  • Įrenginių, įrangos, prietaisų, įrankių ir įrenginių įsigijimo išlaidos
  • Su turizmo paslaugų (produktų) rinkodara susijusių paslaugų įsigijimas

 

Reikalingas pateikti verslo planas