Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

ES IR VALSTYBĖS PARAMA TURIZMUI (VALSTYBĖS PROJEKTŲ PLANAVIMAS)

 

Numatoma ES ir valstybės parama pagal valstybės planuojamų projektų sąrašą: ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūrai, nekilnojamojo kultūros paveldo pritaikymui turizmui, nacionalinės svarbos turizmo projektams.


„Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra“

Galimi pareiškėjai: valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos, viešieji juridiniai asmenys, kurių nors vienas dalyvis yra valstybės ar savivaldybės biudžetinė įstaiga

Kompensuojama iki 100% tinkamų išlaidų, nuo 200.000 Lt iki 45.000.000 Lt paramos projektui

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

 • Statybos, rekonstravimo, remonto, griovimo, inžinerinių tinklų ir įrenginių montavimo bei susijusios išlaidos; perkraustymas
 • Įrangos ir įrenginių įsigijimo išlaidos
 • Objektų, infrastruktūros ir įrenginių projektavimo darbai, projekto ekspertizė
 • Statybos, rekonstravimo, remonto, įrengimo ir įrangos montavimo techninės priežiūros darbai
 • Statinio, infrastruktūros ir įrenginių projektavimo vykdymo priežiūra
 • Išlaidos projektą administruojančių asmenų darbo užmokesčiui ir šių asmenų komandiruotėms
 • Projekto administravimo paslaugų teikimo išlaidos, kai projektui ar atskiroms jo veikloms administruoti samdomas išorinis paslaugos teikėjas
 • Išlaidos informavimo ir viešinimo priemonėms įgyvendinti
 • Projekto lėšų panaudojimo patikrinimo paslaugų (audito) pirkimo išlaidos

 

Projektai atrenkami valstybės projektų planavimo būdu

Reikalingas pateikti investicinis (investicijų) projektas

„Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms“

Galimi pareiškėjai: valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos, viešieji juridiniai asmenys, kurių nors vienas dalyvis yra valstybės ar savivaldybės biudžetinė įstaiga

Kompensuojama iki 100% tinkamų išlaidų, nuo 200.000 Lt iki 10.000.000 Lt paramos projektui

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

 • Su kultūros paveldo objektų pritaikymui turizmui atliekamų tvarkomųjų statybos darbų, inžinerinių tinklų ir įrenginių montavimu susijusios išlaidos
 • Įrangos ir įrenginių įsigijimo išlaidos
 • Objektų, infrastruktūros ir įrenginių projektavimo darbai, projekto ekspertizė
 • Kultūros paveldo objektų pritaikymo turizmui atliekamų tvarkomųjų statybos darbų, inžinerinių tinklų, įrenginių įrengimo ir įrangos montavimo bei kitų darbų techninės priežiūros išlaidos
 • Su pritaikymu turizmui susijusių projektų vykdymo priežiūros išlaidos
 • Išlaidos projektą administruojančių asmenų darbo užmokesčiui
 • Projekto administravimo paslaugų teikimo išlaidos, kai projektui ar atskiroms jo veikloms administruoti samdomas išorinis paslaugos teikėjas
 • Išlaidos informavimo ir viešinimo priemonėms įgyvendinti
 • Projekto lėšų panaudojimo patikrinimo paslaugų (audito) pirkimo išlaidos

 

Projektai atrenkami valstybės projektų planavimo būdu

Reikalingas pateikti investicinis (investicijų) projektas

„Nacionalinės svarbos turizmo projektai“

Galimi pareiškėjai: valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos, viešieji juridiniai asmenys, kurių nors vienas dalyvis yra valstybės ar savivaldybės biudžetinė įstaiga

Kompensuojama iki 100% tinkamų išlaidų, nuo 200.000 Lt iki 50.000.000 Lt paramos projektui

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

 • Statyba, rekonstravimas, griovimo, inžinierinių tinklų ir įrenginių montavimo bei susijusios išlaidos
 • Baldų įsigijimo ir susijusios išlaidos
 • Specializuotos transporto priemonės (keltuvai, valytuvai, ir pan.)
 • Kompiuterinės įrangos įsigijimo ir susijusios išlaidos
 • Programinės įrangos įsigijimo ir susijusios išlaidos
 • Medžiagų, įrangos ir įrenginių įsigijimas
 • Objektų, infrastruktūros ir įrenginių projektavimo darbai, projekto ekspertizė
 • Statybos, rekonstravimo, įrengimo ir įrangos montavimo techninės priežiūros darbai
 • Statinio, infrastruktūros ir įrenginių projektavimo vykdymo priežiūra
 • Projekto administravimo paslaugų teikimo išlaidos, kai projektui ar atskiroms jo veikloms administruoti samdomas išorinis paslaugos teikėjas
 • Išlaidos informavimo ir viešinimo priemonėms įgyvendinti
 • Projekto lėšų panaudojimo patikrinimo paslaugų (audito) pirkimo išlaidos

 

Projektai atrenkami valstybės projektų planavimo būdu

Reikalingas pateikti investicinis (investicijų) projektas