Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

INVESTICINIų PROJEKTų rengimas

 

Apie investicinį projektą

Investicinis projektas - dokumentas, finansiškai (ekonomiškai), techniškai ir socialiai pagrindžiantis investavimo tikslus, įvertinantis investicijų grąžą bei kitus efektyvumo rodiklius, nurodantis projekto įgyvendinimui reikalingas lėšas bei finansavimo šaltinius.

Investicinis projektas gali būti įgyvendinamas kaip atskiras subjektas ir egzistuojančioje, ir naujai kuriamoje įmonėje.

Investiciniai projektai gali būti būtini ir skubūs, sprendžiantys įvairias problemas (aplinkosaugos, sveikatos, užimtumo ir pan.) arba neskubūs, bet reikalingi, naudingi (įrengimų, infrastruktūros keitimas).

Investicinių projektų rengimas priklauso nuo projekto apimties, rūšies (komercinis, socialinis, valstybinis ir pan.), pobūdžio (statybos, infrastruktūros ir pan.), lėšų pasiskirstymo (valstybės, ES paramos, privačių).

Kiekvienas investicinis projektas, turi duoti naudos jo užsakovams ir kitiems projekto dalyviams, turi būti labai gerai „pasvertas“, kur vienoje svarstyklių pusėje būtų projekto nauda, o kitoje – išlaidos.

 

Investicinio projekto turinys

Investicinių projektų rengimas – individualus priklausomai nuo konkrečios situacijos ir konkretaus poreikio bei projektams keliamų reikalavimų, dėl to gali skirtis ir investicinio projekto turinys.

Investicinio projekto turinio pavyzdys:

1.       Projekto santrauka.

2.       Projekto istorija ir atsiradimo prielaidos.

a.       Projekto pareiškėjo ir partnerių pristatymas.

b.       Projekto atsiradimo prielaidos.

c.       Projekto tikslas ir uždaviniai.

d.       Projekto orientacija.

e.       Aplinka susijusi, su projektu.

3.       Esamos situacijos (rinkos) analizė.

4.       Detalus projekto aprašymas ir projekto įgyvendinimo planas.

a.       Medžiagos ir ištekliai.

b.       Projekto vieta.

c.       Technologijų pristatymas.

d.       Projekto organizacinė struktūra ir valdymas.

e.       Projekto darbo ištekliai.

f.        Projekto veiklos ir biudžeto sudarymas.

5.       Projekto alternatyvų aprašymas ir analizė.

6.       Finansinis projekto įvertinimas.

a.       Bendros investicinės išlaidos.

b.       Projekto finansavimas.

c.       Projekto sąnaudos.

d.       Investicijų efektyvumo įvertinimas.

e.       Rizikos įvertinimas.

7.       Ekonominis ir socialinis vertinimas.

8.       Projekto viešinimas ir projekto tęstinumo užtikrinimas.

9.       Išvados.

10.     Priedai.

 

Reikia konsultacijos ?    Kiek kainuoja ?