Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

ES IR VALSTYBĖS PARAMA darbuotojų mokymams

 

 „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“

Galimi pareiškėjai: valstybės ir savivaldybių įmonės; privatieji juridiniai asmenys; asociacijos

Kompensuojama iki 60-80% tinkamų išlaidų, rekomenduojama projekto vertė – 350.000 Lt, maksimali galima parama – 690.560 Lt

Tinkamos kompensuoti išlaidos:

  • Darbo užmokestis
  • Projektą vykdančio personalo komandiruotės
  • Paslaugos
  • Mokymo priemonių (trumpalaikio turto) įsigijimas
  • Viešinimas
  • Ilgalaikio turto  (įrangos, įrenginių ir kito materialiojo) įsigijimas
  • Projekto administravimas