Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

PARAMA SUNKUMUS PATIRIANČIOMS ĮMONĖMS

 

 

„Viešieji darbai“

 Priemonės tikslas:  ekonominius sunkumus patiriančioms įmonėms išsaugoti darbo vietas, o darbo ieškantiems asmenims ir ekonominius sunkumus patiriančių įmonių darbuotojams - laikinai įsidarbinti, siekiant užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų

Galimi pareiškėjai: ekonominius sunkumus patiriančios įmonės

Finansavimo dydis mokama darbo užmokesčio subsidija už kiekvieną įdarbintą darbo biržos siųstą asmenį viešiesiems darbams atlikti (subsidijos dydis neviršija patvirtinto minimalaus valandinio įkainio). Subsidija mokama pagal darbo valandas, apmokant darbo užmokestį, valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokas ir kompensaciją už nepanaudotas atostogas. Subsidija mokama iki 6 mėn.

 

Viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartis pasirašoma su teritorinėmis darbo biržomis