Apklausa

Kai reikalingas verslo planas, aktualiausia:
 

PARAMA SUBSIDIJUOJANT DARBO UŽMOKESČIO IŠLAIDAS

 

„Įdarbinimas subsidijuojant"

Priemonės tikslas: padėti įsitvirtinti darbo rinkoje arba laikinai įsidarbinti papildomai remiamiems bedarbiams, mokant darbdaviams darbo užmokesčio subsidijas

Galimi pareiškėjai: darbdaviai, kurie nėra bankrutavę ar bankrutuojantys ar nevykdo restruktūrizacijos ir neturi likviduojamos įmonės statuso

Finansavimo dydis mokama subsidija darbo užmokesčiui už kiekvieną įdarbintą asmenį (subsidijos dydis neviršija 2 patvirtintų minimalių mėnesinių algų). Subisidija sudaro 50-75% nuo darbo užmokesčio ir valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokų.

Subsidijos įdarbinimui teikiamos įdarbinant šiuos bedarbius:

 • Neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis, registruoti darbo ieškančiais asmenimis (neterminuotai mokama 75% dydžio subsidija nuo darbo užmokesčio ir valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokų)
 • Neįgalieji, kuriems nustatytas 30-40 proc. darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis (neterminuotai mokama 60% dydžio subsidija nuo darbo užmokesčio ir valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokų)
 • Neįgalieji, kuriems nustatytas 45-55 proc. darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis (iki 12 mėn. mokama 50% dydžio subsidija nuo darbo užmokesčio ir valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokų)
 • Rūpintiniai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, kol jiems sukaks 25 metai (iki 12 mėn. mokama 50% dydžio subsidija nuo darbo užmokesčio ir valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokų)
 • Pradedantys darbo veiklą pagal įgytą socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikaciją, kai jų užimtumo rėmimas sudaro sąlygas kitiems bedarbiams, turintiems įsipareigojimų šeimai, dirbti (iki 12 mėn. mokama 50% dydžio subsidija nuo darbo užmokesčio ir valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokų)
 • Ilgalaikiai bedarbiai (iki 6 mėn. mokama 50% dydžio subsidija nuo darbo užmokesčio ir valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokų)
 • Vyresni kaip 50 metų darbingo amžiaus asmenims (iki 6 mėn. mokama 50% dydžio subsidija nuo darbo užmokesčio ir valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokų)
 • Nėščios moterys, vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas ir asmenys, faktiškai auginantys vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, ir asmenys, prižiūrintiems sergančius ar neįgaliuosius šeimos narius, kuriems nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra (iki 12 mėn. mokama 50% dydžio subsidija nuo darbo užmokesčio ir valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokų)
 • Grįžę iš laisvės atėmimo vietų ir kurių laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip 6 mėnesiai (iki 6 mėn. mokama 50% dydžio subsidija nuo darbo užmokesčio ir valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokų)
 • Iki įsiregistravimo darbo biržoje nedirbę 2 ir daugiau metų (iki 6 mėn. mokama 50% dydžio subsidija nuo darbo užmokesčio ir valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokų)
 • Priklausomi nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigę psichologinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas (iki 6 mėn. mokama 50% dydžio subsidija nuo darbo užmokesčio ir valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokų)
 • Prekybos žmonėmis aukos, baigusios psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas (iki 6 mėn. mokama 50% dydžio subsidija nuo darbo užmokesčio ir valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokų)
 • Grįžę į Lietuvą nuolat gyventi politiniai kaliniai ir tremtiniai bei jų šeimų nariai (sutuoktinis, vaikai (įvaikiai) iki 18 metų) (iki 6 mėn. mokama 50% dydžio subsidija nuo darbo užmokesčio ir valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokų)
 • Turintys teisę į papildomas užimtumo garantijas pagal LR valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymą (iki 6 mėn. mokama 50% dydžio subsidija nuo darbo užmokesčio ir valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokų)

 

„Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas“

 Priemonės tikslas:  suteikti galimybes darbo ieškantiems asmenims trūkstamus darbo įgūdžius įgyti tiesiogiai darbo vietoje, o darbdaviams - pasirinkti tinkamiausią darbuotoją

Galimi pareiškėjai: darbdaviai, kurie nėra bankrutavę ar bankrutuojantys ar nevykdo restruktūrizacijos ir neturi likviduojamos įmonės statuso

Finansavimo dydis mokama darbo užmokesčio subsidija už kiekvieną įdarbintą darbo biržos siųstą asmenį (subsidijos dydis neviršija 2 patvirtintų minimalių mėnesinių algų). Subisidija sudaro 50-75% nuo darbo užmokesčio ir valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokų. Subsidija mokama iki 3 mėn.

Subsidijos teikiamos šiems darbo biržoje registruotiems turintiems kvalifikaciją bedarbiams:

 • Pradedantiems darbo veiklą pagal įgytą kvalifikaciją (mokama 50% dydžio subsidija nuo darbo užmokesčio ir valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokų)
 • Ilgalaikiams bedarbiams (mokama 50% dydžio subsidija nuo darbo užmokesčio ir valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokų)
 • Iki įsiregistravimo darbo biržoje nedirbusiems 2 ir daugiau metų (mokama 50% dydžio subsidija nuo darbo užmokesčio ir valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokų)
 • Baigusiems profesinės reabilitacijos programą, kuriems nustatytas 45-55 proc. darbingumo lygis (mokama 50% dydžio subsidija nuo darbo užmokesčio ir valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokų)
 • Baigusiems profesinės reabilitacijos programą, kuriems nustatytas 30-40 proc. darbingumo lygis (mokama 60% dydžio subsidija nuo darbo užmokesčio ir valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokų)
 • Baigusiems profesinės reabilitacijos programą, kuriems nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis (mokama 75% dydžio subsidija nuo darbo užmokesčio ir valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokų)
 • Įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojams, nustatyta tvarka registruotiems darbo biržoje, kai dėl gamybos ar darbo organizavimo pakeitimų jiems toje pačioje darbovietėje yra siūlomas kitas darbas, kuriam atlikti turimų įgūdžių nepakanka ar kai įsidarbinti kitoje darbovietėje trūksta tam tikrų įgūdžių (mokama 50% dydžio subsidija nuo darbo užmokesčio ir valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokų)


„Darbo rotacija“

Priemonės tikslas:  bedarbiams suteikti galimybes laikinai įsidarbinti, o darbdaviams - pakeisti darbuotojus jų tikslinių atostogų metu ar kolektyvinėse sutartyse numatytais atvejais

Galimi pareiškėjai: darbdaviai, kurie nėra bankrutavę ar bankrutuojantys ar nevykdo restruktūrizacijos ir neturi likviduojamos įmonės statuso

Finansavimo dydis mokama subsidija darbo užmokesčiui už kiekvieną įdarbintą darbo rotacijai darbo biržos siųstą asmenį (subsidijos dydis neviršija 2 patvirtintų minimalių mėnesinių algų). Subisidija sudaro 40-75% nuo darbo užmokesčio ir valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokų. Subsidija mokama iki 12 mėn.

Subsidijos teikiamos šiems bedarbiams:

 • Asmenims, kuriems nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis (mokama 75% dydžio subsidija nuo darbo užmokesčio ir valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokų)
 • Asmenims, kuriems nustatytas 30-40 proc. darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis (mokama 60% dydžio subsidija nuo darbo užmokesčio ir valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokų)
 • Darbo rinkoje papildomai remiamiems asmenims (mokama 50% dydžio subsidija nuo darbo užmokesčio ir valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokų)
 • Kitiems bedarbiams (mokama 40% dydžio subsidija nuo darbo užmokesčio ir valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokų)